Visionier


Ik ben Martien van Steenbergen, visionier. Ik verzin voortdurend verstorende vernieuwingen voor leiders met lef. Eigenzinnig en heel nieuwsgierig en met aanstekelijk enthousiasme en uithoudingsvermogen sla ik ongekende, open en innovatieve paden in. Ik help je met de strategische sprong voorwaarts.

Ik vind jou altijd een grote inspiratie, iemand met een visie en mening. Iemand die het lef heeft om ergens voor te gaan. Ik gooi een kwartje in jou en krijg een complete visie terug. Ik ken maar twee mensen die dat zo leuk kunnen doen.

Robert Hellwig

Alleen voor mensen met lef! Als je durft en je bereid bent om van de huidige top via het dal naar de volgende top te gaan ben ik je man. Geen incrementele verbeteringen, maar echt een stap naar de volgende top.

Zo’n verstorende vernieuwing maakt je behoorlijk uniek en onderscheidt je van anderen. Kortom, als je vast zit, last hebt van concurrentie of een grootse gevaarlijke stap naar de volgende top wilt nemen ben ik je man.

Evenwicht is flexibiliteit wanneer je geconfronteerd wordt met verandering. Volkomen evenwicht is volkomen flexibiliteit als je geconfronteerd wordt met voortdurende verandering.

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.

Albert Einstein

Visionier—Een ziener met visioenen, met een helder toekomstbeeld en dat als eerste ook in de praktijk toetst, hoe gevaarlijk of moeilijk ook. ‘Visionier’ is een samenstelling van visionair—iemand die de diepte van de realiteit en daar de onderliggende verbanden in ‘ziet’—en pionier—iemand die als eerste iets moeilijks of gevaarlijks doet waardoor anderen het later ook kunnen doen.

Je durft voor je ideeën te gaan en bent zelfs bereid de veiligheid van een ‘normaal’ werkend bestaan te riskeren om je doel te bereiken. Dat doen niet veel je na.

Manon Tromp

Als visionier verken ik als een van de eersten een bepaald gebied en vind daar als vanzelf mijn weg. Kenmerkend voor mijn werk—het zogenaamde ‘pionieren’—zijn de ontberingen die ik onderga en de grote inspanning die ik me getroost vanwege allerlei ‘rakelingen’ en tegenslagen. Als visionier, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben, trek ik een heel spoor van ‘rakelingen’, bij voorkeur met zakelijke zin.

Je enthousiasmerende kant en niet aflatende optimisme… het straalt van je af.

Kees van Zijtveld

Het werk van een visionier is zeer belangrijk—het inspireert vele anderen en geeft ze energie en ze kunnen erop voortbouwen. Sommige personen zijn van nature een pionier. Zochten pioniers in oudere tijden een nieuwe en onbekende omgeving op, in de recente tijden zijn de pioniers bijvoorbeeld degenen die een nieuw bedrijf starten.

Als visionier gedij ik het beste in nieuw, onontgonnen gebied. Ik floreer op het randje van wat mogelijk is. Net zoals een pioniersplant verspreid ik me makkelijk naar een stuk grond dat sinds kort beschikbaar is voor (nieuwe) begroeiïng, bijvoorbeeld een stuk grond dat onlangs is omgeploegd of drooggevallen.

Vaak heb ik al oplossingen gevonden voordat anderen het probleem uitgesproken hebben. Sommigen irriteren zich aan die vorm van tijdsbesparing terwijl anderen er juist hun voordeel mee doen. En hoewel ik het zelf altijd prima kan volgen ervaren anderen dit snelle schakelen soms als ‘hak op de tak’ gedrag. Geen probleem, roep me gewoon weer bij de les. Als ik merk dat je me niet meer volgt put ik me uit om het vanuit de meest uiteenlopende gezichtspunten te verduidelijken. Dat lukt bijna altijd.

Helderziend—Ik ben in staat om door veel ellende heen te kijken en ik blijf geloven in een plek waar meer kwaliteit van leven te realiseren is—samenlevenskunst. Ik ‘kijk’ door bergen werk heen. In oude gebouwen ‘zie’ ik vele mogelijkheden. Zet me in als blikverruimer of paradigmaverschuiver.

Leerling heelmeester—Gelukkig ben ik visionier genoeg dat ik me besef niet alle wijsheid in pacht te hebben. Ik zie het als een zegen dat ik steeds weer experts op mijn pad vind die een eind met mij meewandelen. Elke dag leer ik weer bij—als een spons zuig ik alle informatie op om die vervolgens weer te ontwikkelen en anderen daarmee te verlichten.