Nieuwsgierig


Ik ben echt enorm nieuwsgierig. Ik hunker naar het letterlijk her-inneren van iets wat ik (ooit) wist maar nu (gedeeltelijk) kwijt ben. Dingen die op het puntje van je tong liggen. Ik heb een zeer brede focus en ben een creatieve generalisatiespecialist.

Daarom verzamel ik op Aardnoot —mijn semantische wiki—informatie en kennis die verdergaan dan sociale boekenleggers zoals Delicious. Op pareltaal verzamel ik werkende wijsheid, een bonte verzameling praktische kennis, kunde en ervaringen. Ook pareltaal is een semantische wiki met een vrije structuur. Alle tekst in kleinkapitaal zijn verwijzingen naar dergelijke parels. Zowel Aardnoot als Pareltaal is natuurlijk radicaal open.

Ik ben een praktijkvoorbeeld van de theorie die stelt dat mensen die heel nieuwsgierig zijn, meer dan andere mensen openstaan voor nieuwe impulsen en tegelijkertijd een behoefte hebben om dingen te ordenen. Vaak gaan die twee niet samen. Er zijn veel mensen die openstaan voor nieuwe ideeën maar verder geen enkele behoefte voelen om daar patronen in te zoeken, laat staan deze te documenteren. Bij mij is die behoefte er dus wel.

Ware wetenschap is gebaseerd op nieuwsgierigheid—Mijn nieuwsgierigheid vier ik bot op een zo’n ware wetenschappelijk mogelijke wijze—ik sta open voor nieuwe en aanvankelijk soms onverklaarbare bevindingen en zie het als een uitdaging hiervoor verklarende theorieën én praktijken te vinden. De pionier in mij wil meteen de proef op de som nemen en de theorie zo snel mogelijk in de praktijk toetsen met een spoor van rakelingen als gevolg.

We zullen niet ophouden met onderzoeken en aan het eind van al ons onderzoek zullen we aankomen waar we begonnen en de plek kennen voor de eerste keer.

T.S. Elliot

Abnormale bevindingen bieden juist de mogelijkheid bestaande theorieën en praktijken aan te passen of te vervangen door nieuwe inzichten waarmee deze bevindingen wél kunnen worden verklaard. Dat de zon in het midden staat van ons zonnestelsel is natuurlijk onzin.

Verstoren

Ik heb een sterke interesse in systemische verstoringen, zaken die je even op een ander been zetten. Als taalkunstenaar maak ik daarom ook graag gebruik van afwijkend taalgebruik. Vervreemdende woorden trekken de aandacht maken mensen namelijk ook nieuwsgierig. Wat verwondering baart, verschaft genoegen. Dus gebruik ik woorden als ‘deelgever’ en oprechte deelgeving. Vooral in pareltaal vind je regelmatig nieuwe woorden.

Balans tussen theorie en praktijk

Nieuwsgierigheid is mijn drijfveer. Ik wil achter de schermen kijken om erachter te komen hoe het geheel in elkaar steekt. Gretig zuig ik informatie als een spons in mij op. Ja, ik ben echt nieuwsgierig en wil dingen begrijpen en ervaren. Ervaren in die zin dat ik bewust begeesterd wil raken én gedreven om mijn talenten en inspiratie uit te werken en gestalte te geven. Als een soort doorgeefluik voor goede ideeën balans brengen tussen theorie en praktijk.

Ik heb eigenlijk geen ideeën, de ideeën hebben mij.